Elstängsel

Fokus ligger oftast på att enbart larma själva byggnaden vilket kan innebära att stora skador och förluster redan kan ha skett vid intrång.

Med ett larmat elstängsel får du ett effektivt skydd av hela området. 

Ett larmat elstängsel består av konsoler med 12–16 isolatorer som fästs på insidan av Ert befintliga stängsel, på stängselstolparna. 

Genom isolatorerna löper el-trådar som är uppfästa med dragfjädrar i ändar och hörn. 

Inom redan larmat område sitter sedan ett styrsystem med el-aggregat som skickar ut strömimpulser om ca 10 000 volt genom trådarna längs stängslet. 

Elstängsel

Ett bra komplement till en inhägnad för att höja säkerheten.
Vi har valt att fokusera på högkvalitativa kamerasystem med lång hållbarhetstid.

Grindkamera

Vi har tagit fram ett speciellt system som lämpar sig att montera på motordrivna grindar. Kamerorna sänder sin bild direkt i grindens matningskabel in till fastigheten vilket innebär att ingen kabeldragning behöver göras. Vi undviker då också WIFI vilket annars kan innebära dålig bildkvalitet och fördröjningar i bildöverföringen. Detta kamerasystem kan naturligtvis även monteras på andra platser än på grindar.

Larm

Ni kan få ett larm när det är rörelse i kamerans övervaknings-zon. Inspelning startas och ett larm går vidare till vald mottagare.

App

Våra kamerasystem levereras med en APP som kunden kan ladda ner för att kunna styra och sköta kameraövervakningen på ett smidigt sätt. 

Talande siren

Vi kan komplettera kamerasystemet med en talandes sirén. Då kamerasystemet upptäcker rörelse så går larmet i väg till förvald mottagare och en röst talar om att bildupptagning pågår och säkerhetspersonal är på väg. Ett effektivt och avskräckande system.

Skyltar

Till ditt kamerasystem ingår skyltar som fästes upp på fastigheten eller stängslet och som talar om att det övervakas, vem som övervakar och i vilket syfte övervakning sker.

GDPR

Vi hjälper våra kunder att göra rätt utifrån gällande regler och lagar som omfattar kameraövervakning. Vi upprättar all den dokumentation som behövs och överlämnas till er efter avslutad installation. 

Share This