Etablering i väst

Svea Areal har från och med den 2:a februari 2018 etablerat lokal verksamhet i Västra Götaland, Halland och Kronoberg. Ansvarig person för verksamheten är Tomas Ljungberg. Kontakta honom inför ditt nästa stängselprojekt.

Han nås på: Tomas Ljungberg                                                                                                                                  Växel: 021-475 00 90                                                                                                                            Tfn direkt: 073-084 45 33                                                                                                                    tomas.ljungberg@sveaareal.se

 

Nytt ramavtal med Lunds Kommun

Svea Areal AB tecknar ramavtal avseende montage av stängsel & grindar åt Lunds Kommun. Avtalet gäller från och med 2018-02-01. Avtalsansvarig för leveransen gentemot kommunen blir Jimmy Deros.

Svea Areal AB bygger nytt områdesskydd till en av Mälarenergis kraftstationer i Västerås.
Arbetet omfattar säkerhetspaneler och motorstyrd grind.
Arbetet utförs enligt Svenska Kraftnäts riktlinjer.

Svea Areal AB har fått förtroende att byta ut företagets hela områdesskydd på deras terminal i Norrköping.
Vi är mycket tacksamma och glada för uppdraget och ser fram emot ett givande samarbete.

Svea Areal AB har fått förtroendet att bygga ny infart med passagekontroll i form av motoriserade och manuella
grindar vid företagets terminal i Örebro.
Vi är mycket tacksamma och glada för uppdraget och ser fram emot ett givande samarbete.

Svea Areal AB har den under oktober månad 2017 tecknat ramavtal med Nynäshamns Kommun
avseende leverans och montage av stängsel och grindar.
Vi ser fram emot ett givande samarbete.

Svea Areal AB har den under oktober månad 2017 tecknat ramavtal med Haninge Kommun
avseende leverans och montage av stängsel och grindar.
Vi ser fram emot ett givande samarbete.

Etablering i Skåne

Svea Areal AB finns från och med första oktober 2017 lokalt i hela Skåne.
Ansvarig person för verksamhet på plats är Jimmy Deros, kontakta honom inför ditt nästa
stängselprojekt.

Han nås på: Jimmy Deros
Växel: 021-475 00 90
Tfn direkt: 070- 863 65 65
Jimmy.deros@sveaareal.se

Svea Areal AB finns från och med första oktober 2017 lokalt i Östergötlands och Jönköpings län.
Ansvarig person för verksamhet på plats är Lars Eriksson, kontakta honom inför ditt nästa
stängselprojekt.

Han nås på: Lars Eriksson
Växel: 021- 475 00 90
Tfn direkt: 070-301 23 45
lars.eriksson@sveaareal.se