Posts By: topborn

Etablering i väst

Svea Areal har från och med den 2:a februari 2018 etablerat lokal verksamhet i Västra Götaland, Halland och Kronoberg. Ansvarig person för verksamheten är Tomas Ljungberg. Kontakta honom inför ditt nästa stängselprojekt. Han nås på: Tomas Ljungberg      …
Svea Areal AB tecknar ramavtal avseende montage av stängsel & grindar åt Lunds Kommun. Avtalet gäller från och med 2018-02-01. Avtalsansvarig för leveransen gentemot kommunen blir Jimmy Deros.
Svea Areal AB bygger nytt områdesskydd till en av Mälarenergis kraftstationer i Västerås. Arbetet omfattar säkerhetspaneler och motorstyrd grind. Arbetet utförs enligt Svenska Kraftnäts riktlinjer.
Svea Areal AB har fått förtroende att byta ut företagets hela områdesskydd på deras terminal i Norrköping. Vi är mycket tacksamma och glada för uppdraget och ser fram emot ett givande samarbete.
Svea Areal AB har fått förtroendet att bygga ny infart med passagekontroll i form av motoriserade och manuella grindar vid företagets terminal i Örebro. Vi är mycket tacksamma och glada för uppdraget och ser fram emot ett givande samarbete.
Svea Areal AB har den under oktober månad 2017 tecknat ramavtal med Nynäshamns Kommun avseende leverans och montage av stängsel och grindar. Vi ser fram emot ett givande samarbete.
Svea Areal AB har den under oktober månad 2017 tecknat ramavtal med Haninge Kommun avseende leverans och montage av stängsel och grindar. Vi ser fram emot ett givande samarbete.

Etablering i Skåne

Svea Areal AB finns från och med första oktober 2017 lokalt i hela Skåne. Ansvarig person för verksamhet på plats är Jimmy Deros, kontakta honom inför ditt nästa stängselprojekt. Han nås på: Jimmy Deros Växel: 021-475 00 90 Tfn direkt:…
Svea Areal AB finns från och med första oktober 2017 lokalt i Östergötlands och Jönköpings län. Ansvarig person för verksamhet på plats är Lars Eriksson, kontakta honom inför ditt nästa stängselprojekt. Han nås på: Lars Eriksson Växel: 021- 475 00…