Nytt ramavtal med Lunds Kommun

Svea Areal AB tecknar ramavtal avseende montage av stängsel & grindar åt Lunds Kommun. Avtalet gäller från och med 2018-02-01. Avtalsansvarig för leveransen gentemot kommunen blir Jimmy Deros.