Svea Areal AB har den under oktober månad 2017 tecknat ramavtal med Nynäshamns Kommun
avseende leverans och montage av stängsel och grindar.
Vi ser fram emot ett givande samarbete.