Svea Areal AB har fått förtroendet att bygga ny infart med passagekontroll i form av motoriserade och manuella
grindar vid företagets terminal i Örebro.
Vi är mycket tacksamma och glada för uppdraget och ser fram emot ett givande samarbete.