Svea Areal AB bygger nytt områdesskydd till en av Mälarenergis kraftstationer i Västerås.
Arbetet omfattar säkerhetspaneler och motorstyrd grind.
Arbetet utförs enligt Svenska Kraftnäts riktlinjer.