Svea Areal AB finns från och med första oktober 2017 lokalt i Östergötlands och Jönköpings län.
Ansvarig person för verksamhet på plats är Lars Eriksson, kontakta honom inför ditt nästa
stängselprojekt.

Han nås på: Lars Eriksson
Växel: 021- 475 00 90
Tfn direkt: 070-301 23 45
lars.eriksson@sveaareal.se